Buletinul informativ (Legea 544/2001)

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare;

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de email şi adresa paginii de internet;

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

​Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

​Programele şi strategiile proprii;

Lista cuprinzând documentele de interes public;

Lista cuprinzând categoriile de documente, produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

​Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Convenția și Protocolul opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.