Condiţii de angajare/admitere

Angajare directă

 

PAGINĂ ÎN LUCRU.

Admitere în instituțiile de învățământ ale MAI și MApN

PAGINĂ ÎN LUCRU.

Rechemare în activitate

PAGINĂ ÎN LUCRU.

Personal contractual

PAGINĂ ÎN LUCRU.

În conformitate cu Legea nr. 550 / 13.12.2004 prevederile referitoare la personalul Jandarmeriei sunt următoarele:

  • Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar și personal contractual.
  • Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai instituțiilor militare de învățământ, soldați și gradați profesioniști.
  • Cadrelor militare din Jandarmeria Româna li se aplică dispozițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
  • Gradaților și soldaților profesioniști li se aplică Statutul gradaților și soldaților profesioniști, aprobat prin lege..
  • Personalul contractual este supus reglementărilor din legislația muncii, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
  • Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari, subofțteri, gradați și soldați profesioniști și al personalului contractual din Jandarmeria Română, în timp de pace și la mobilizare, se stabilește de către ministrul afacerilor interne, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
  • Mutarea, transferul sau detașarea personalului se poate face în cazurile și în conditiile prevăzute prin lege.