Cooperare bilaterală

Vizita oficială a delegaţiei Jandarmeriei Române

În perioada 25 – 30 august 2013, o delegaţie a Jandarmeriei Române, condusă de inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel dr. Mircea OLARU a efectuat o vizită oficială la Comandamentul General al Trupelor de Poliţie Înarmate Populare Chineze. Delegaţia română a fost primită de domnul general – colonel  WANG Jianping -  comandantul general al TPÎPC.

În cadrul acestei vizite a fost semnat documentul de colaborare

 ,,Minuta întâlnirii dintre Inspectorul general al Jandarmeriei Române şi Comandantul Trupelor Poliţiei Înarmate Populare Chineze”.

De asemenea, delegaţia română a mai avut întâlniri cu comandanţii regionali din SHANG HAI şi provincia ZHE JIIANG.

Reuniunea CIMIN a FJE, Portugalia, Estoi (Algarve), 12 iunie 2012

            În ziua de 12 iunie 2012, o delegaţie a Jandarmeriei Române, condusă de general maior dr. Neculai BONTIC, adjunctul inspectorului general, a participat la lucrările Comitetului Interministerial de Rang Înalt (CIMIN) al Forţei de Jandarmerie Europene (FJE), desfăşurate în Portugalia, la Estoi (Algarve).
            Din delegaţia naţională a mai făcut parte doamna Tamara IVANER, secretar I în cadrul Ambasadei României la Lisabona, care a reprezentat Ministerul Afacerilor Externe.
            Reuniunea a fost organizată sub auspiciile Preşedinţiei Portugheze a CIMIN şi a fost deschisă de domnul Miguel Macedo, ministrul portughez al Afacerilor Interne. 
            În cadrul activităţii au fost dezbătute aspecte importante privind Forţa de Jandarmerie Europeană, fiind luate decizii politico-militare necesare bunei funcţionări a organizaţiei. Agenda reuniunii a cuprins următoarele puncte:
            - solicitarea Poloniei de a deveni membru cu drepturi depline al FJE;
            - dislocarea unui ofiţer de legătură al Jandarmeriei Turce la Comandamentul Permanent; 
            - procesul de evaluare a FJE
            - ratificarea Tratatului FJE 
            - aprobarea conceptul logistic şi manualul logistic al FJE
            - îmbunătăţirea vizibilităţii (aprobarea introducerii unui nou site oficial) 
            - aspecte de natură financiară 
            - misiuni actuale şi potenţiale ale forţei
            - diversificarea cooperării cu Uniunea Africană şi OSCE. 
            Un element importat al discuţiilor din cadrul reuniunii a fost reprezentat de recenta intrare în vigoare a Tratatul privind constituirea Forţei de Jandarmerie Europene, fiind stabilite măsuri concrete pentru punerea în aplicare a consecinţelor ratificării tratatului.

În data de 12.06.2012, a fost primită la sediul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei (B.S.I.J.), o delegaţie formată din ataşatul militar, domnul colonel superior KUI Yanwei şi adjunctul acestuia, domnul locotenent-colonel LIU Jianyu. 
La această întâlnire, din partea Jandarmeriei Române a participat general de brigadă Zoltan BALINT – comandantul B.S.I.J. şi locotenent – colonel Rodica LECU – ofiţer specialist relaţii internaţionale.
În cadrul acestei întrevederi au fost discutate aspecte referitoare la vizita oficială a unei delegaţii a Comandamentului General al Trupelor Poliţiei Înarmate Populare Chineze, condusă de Şeful Statului Major, general-locotenent NIU Zhizhong, în perioada 15-18 iulie 2012. Având în vedere că Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei este unitatea de elită a Jandarmeriei Române, partea chineză a transmis rugămintea ca în cadrul vizitei delegaţiei oficiale, să fie prezentat un program de pregătire a cadrelor BSIJ. 
De asemenea, a mulţumit conducerii Jandarmeriei Române, în numele E.S. HUO Yuzhen – Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al R.P. Chineze în România,  precum şi al său personal, pentru profesionalismul şi modul exemplar în care a fost prezentat exerciţiul demonstrativ executat de cadre ale B.S.I.J., cu ocazia vizitei delegaţiei Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist al Republicii Populare Chineze, din data de 23 mai 2012.

În data de 14 iunie 2012, la sediul IGJR, a avut loc vizita unei delegaţii a Biroului Ataşatului Militar al Republicii Turcia la Bucureşti formată din ataşatul militar, domnul colonel Hikmet YOKARIBAS şi secretarul ambasadei, domnul Sahin ISMAIL.

Delegaţia turcă a fost primită de inspectorul general al Jandarmeriei Române, domnul general maior dr. Gavrilă POP, precum şi de reprezentanţi ai Serviciului Afaceri  Europene, Relaţii Internaţionale şi Schengen: colonel Valentin INDRIEŞ şi locotenent-colonel Rodica LECU.

Vizita a fost organizată în urma invitaţiei domnului general maior dr. Gavrilă POP, cu ocazia aniversării a 173 de ani de la înfiinţarea JANDARMA-GENEL. 

Totodată, diplomatul turc a transmis felicitările sale, pentru numirea domnului general maior POP Gavrilă, în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române.

Marţi, 12 iunie 2012, Jandarmeria Română a primit  vizita unei delegaţii a Şcolii de Război din cadrul Ministerului Apărării din Franţa.
Pe durata vizitei la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au purtat discuţii având ca temă managementul crizelor şi al evenimentelor de amploare, fiind analizate situaţii complexe de tulburare a ordinii şi liniştii publice.
De asemenea, s-au discutat şi aspecte legate de concepţia măsurilor de ordine publică asigurate de Jandarmeria Română la Finala Europa League.

În data de 31.03.2011 s-a desfăşurat vizita la Jandarmeria Română a unei delegaţii franceze condusă de general de divizie Jean-Pierre MOULINIÉ, Directorul adjunct al Direcţiei de Cooperare Internaţională din Ministerul de Interne.
Deplasarea în România a oficialului francez s-a realizat în scopul pregătirii vizitei ministrului de interne francez, în luna aprilie 2011, iar vizita la instituţia noastră se înscrie în demersurile de evaluare a stadiului şi a perspectivelor cooperării tehnice şi instituţionale dintre Jandarmeria Română şi Jandarmeria Naţională Franceză.
În cadrul discuţiilor, oaspetele francez a remarcat progresul înregistrat de instituţia noastră în ultimii ani, atât în plan intern, dar mai ales pe plan internaţional. Totodată, a menţionat faptul că jandarmeriile şi instituţiile similare din întreaga lume se găsesc într-o etapă în care dialogul şi schimbul reciproc de idei şi concepte sunt esenţiale pentru menţinerea identităţii şi vizibilităţii acestora în plan internaţional.

În cadrul cooperării bilaterale dintre România şi Franţa, Jandarmeria Naţională Franceză, o echipă pedagogică alcătuită din doi subofiţeri instructori ai Centrului Naţional de ski şi alpinism al Jandarmeriei (CNISAG) de la CHAMONIX, a efectuat în vara anului 2011 o misiune în beneficiul ofiţerilor şi subofiţerilor din secţiile şi posturile de jandarmi montane, având ca scop pregătirea şi îndrumarea conducerii unui stagiu de salvare montană.
S-a urmărit astfel valorificarea experienţei franceze în domeniul conducerii cursurilor de salvare montană, în beneficiul instructorilor montani ai Jandarmeriei Române, pentru a asigura organizarea şi conducerea,  pe viitor, a unei astfel de activităţi de pregătire, de o tehnicitate deosebită, la nivelul instituţiei noastre.

Cursul Superior Internaţional (CSI) organizat de Jandarmeria Română şi Jandarmeria Franceză s-a desfăşurat în perioada 5 septembrie – 16 decembrie 2011 la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” din Bucureşti, fiind cea de-a noua ediţie a cursului.

Scopul cursului este reprezentat de asigurarea unei pregătiri de stat major, axată pe specificul activităţii în mediu multinaţional, cunoaşterea instituţiilor şi forţelor de securitate europene, precum şi pe diferitele aspecte ale pregătirii în domeniul ordinii publice.

Cursul se adresează ofiţerilor aparţinând forţelor de securitate internă din ţările participante, care urmează a fi încadraţi ulterior în structuri de comandament

Cursul Superior Internaţional a fost format din 13 ofiţeri din forţele de securitate internă, proveniţi din 10 ţări - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Franţa, Iordania, Madagascar, Mali, Republica Moldova, România, Serbia şi Ucraina. 

În cadrul activităţilor de pregătire au fost  efectuate vizite profesionale la instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii interne din România, precum şi o vizită de studiu la Jandarmeria Naţională Franceză, cu durata de două săptămâni.