Cooperare polițienească internațională

 

Punctul National de Informare Fotbal a fost înfiintat în martie 2003, aparitia sa fiind strâns legata de adoptarea de catre Consiliul Europei a Deciziei nr. 2002/384/JHA din 25 aprilie 2002, privind asigurarea securitatii cu ocazia meciurilor de fotbal cu caracter international.

Premisele care au facut ca Uniunea Europeana sa faciliteze crearea Punctelor Nationale de Informare in Fotbal în statele membre si în cele în curs de integrare, au fost în principal urmatoarele:

  • Obiectivul Uniunii este de a asigura cetatenilor un înalt nivel de siguranta în cadrul unei zone de libertate si de securitate;
  • Fenomenul fotbal este caracterizat de o extrema internationalizare, date fiind diferitele competitii europene si internationale, precum si numeroasele deplasari ale suporterilor. Aceasta internationalizare necesita o apropiere în domeniul securitatii cu ocazia meciurilor de fotbal, care depasesc nivelul national;
  • Exista o crestere constanta a numarului de persoane care calatoresc în mod obisnuit pe teritoriul Europei, în excursii organizate sau individual, participând la meciuri de fotbal sau la competitii în alte tari decât cele de origine;
  • S-au produs incidente în care pasiunea pentru sport a degenerat în dezordini si acte violente, care au împiedicat cetatenii sa se bucure de evenimentele sportive în liniste;
  • În ultimii ani Statele Membre au planificat si desfasurat actiuni comune cu ocazia evenimentelor sportive cu dimensiuni transnationale. Aceste actiuni s-au dovedit a fi eficiente;
  • Având în vedere, în special, prevenirea violentei legate de fotbal si lupta contra acestui fenomen, schimbul de informatii este esential pentru ca serviciile de politie competente si autoritatile Statelor Membre sa fie în masura sa se pregateasca cum trebuie si sa actioneze adaptat;
  • Întâlnirile internationale ale expertilor au dus la împartasirea profitabila a experientei operationale, a strategiilor de a rezolva incidentele, precum si la realizarea standardelor minime de masuri preventive aplicabile în toate tarile.

Luându-se în considerare aceste premise, în art. 1 al Deciziei se prevede ca "fiecare stat membru creeaza sau desemneaza un punct national de informare in fotbal cu caracter politienesc". Prezenta decizie se aplica fara a încalca dispozitiile nationale existente, în special în ceea ce priveste repartizarea competentelor între diferitele servicii si autoritati ale Statelor Membre.

Punându-se în practica aceste dispozitii si avându-se în vedere ca evenimentele sportive sunt gestionate de catre Jandarmeria Româna din punct de vedere al asigurarii masurilor de ordine, Punctul National de Informare Fotbal s-a înfiintat în cadrul acestei institutii.

Obiectivul principal al P.N.I.F. este de a asigura cetatenilor un nivel ridicat de protectie într-un spatiu de securitate, prin prevenirea si controlul huliganismului cu ocazia desfasurarii partidelor nationale si internationale de fotbal.

În acest sens, P.N.I.F. are ca scop realizarea schimbului de date si informatii cu institutii internationale similare, dar si cu alte institutii si persoane din tara si din strainatate, în vederea asigurarii masurilor de ordine publica la evenimentele fotbalistice.

P.N.I.F. îsi desfasoara activitatea respectând prevederile Deciziei Consiliului Europei nr. 2002/348/JHA din 25 aprilie 2002 privind asigurarea securitatii cu ocazia meciurilor de fotbal cu caracter international, ale Manualului de cooperare politieneasca, actualizat si dezvoltat de Rezolutia Consiliului Europei din 6 decembrie 2001, ale Conventiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protectia persoanelor în ceea ce priveste transferul datelor cu caracter personal, precum si reglementarile interne cum ar fi Legea de organizare si functionare a Jandarmeriei Române, Legea privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, alte instructiuni si dispozitii