Misiuni în situații de urgență

 

Cadrul normativ actual stabilește Jandarmeriei Române atribuții în cazul dezastrelor, pe două mari paliere:

 • participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
 • asigură măsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora.

Intervenția pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență se realizează pe niveluri diferite, conform gradului de operabilitate al structurilor Jandarmeriei Române, în primă urgență fiind asigurată de către subunitățile de intervenție ale Inspectoratelor de Jandarmi Județene, ulterior, în funcție de amploarea și evoluția situației operative, creșterea capacității de intervenție fiind asigurată de Grupările de Jandarmi Mobile competente teritorial, ultimul nivel de intervenție fiind asigurat de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Pentru îndeplinirea funcțiilor principale și de sprijin, în situații de urgență, Jandarmeria Română:

- asigură măsurile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice;

- asigură planificarea judicioasă a resurselor la dispoziție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice;

- participă la planificarea și asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de urgență în locațiile afectate;

- participă la acțiuni de căutare și salvare a persoanelor;

- asigură măsurile de protecție a zonelor în care există pericolul iminent de producere a unor situații de urgență și în cele de evacuare a populației;

- asigură securizarea și supravegherea zonelor afectate/evacuate;

- participă, atunci când situația o impune, la transportul unor categorii de forțe și mijloace de intervenție, al persoanelor evacuate și al altor resurse, precum și la distribuirea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate;

- aplică măsurile de asigurare a ordinii publice și de protecție a zonelor în care s-au produs sau există pericolul iminent de producere a unor situații de urgență și restabilirea ordinii publice în zona afectată și în imediata vecinătate a acesteia;

- participă la asigurarea protecției transporturilor cu ajutoare umanitare și la distribuirea acestora;

- asigură paza pe timpul realizării misiunilor de evacuare a populației și a bunurilor materiale;

- asigură securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/carantină;

- asigură securitatea și paza zonelor evacuate;

- sprijină acțiunea de evacuare a persoanelor, animalelor și bunurilor și realizarea taberelor/locurilor destinate evacuaților/sinistraților;

- participă, în sprijinul inspectoratelor pentru situații de urgență, cu forțe și mijloace la asigurarea reacției și înlăturarea efectelor produse de situația de urgență;

- asigură recunoașterea, cercetarea, evaluarea în teren și raportarea primară a consecințelor situațiilor de urgență;

- asigură monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice;

- participă la stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate;

- asigură legături de comunicații și informatică pentru structurile proprii.

Unitățile Jandarmeriei Române au executat, în anul 2017, 936 misiuni de intervenție în sprijinul populației, ca urmare a producerii unor situații de urgență, astfel:

 • 263 intervenții la incendii;
 • 277 intervenții pentru căutare / salvare;
 • 200 intervenții în cazul căderilor masive de zăpadă;
 • 8 intervenții la inundații;
 • 46 intervenții în situația descoperirii muniției neexplodate;
 • 13 intervenții în cazul eșecului unor utilități publice;
 • 11 intervenții în cazul producerii unor accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport;
 • 7 intervenții în cazul producerii unor alunecări de teren;
 • 13 intervenții la furtuni și viscol;
 • 43 intervenții la incendii de pădure;
 • 2 intervenții la cutremure de pământ;
 • 15 intervenții la accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
 • 8 intervenții la accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase;
 • 5 intervenții la epidemii;
 • 7 intervenții la epizootii /zoonoze;
 • 12 intervenții la evacuare;
 • 3 intervenții la avalanșe;
 • 1 intervenție la prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări;
 • 2 intervenții la tornade.

Pentru realizarea intervențiilor în situații de urgență, în anul 2017, au acționat 4.079 jandarmi (278 ofițeri și 3.801 maiștri militari / subofițeri).

În urma misiunilor de intervenție executate în anul 2017 au fost înregistrate următoarele rezultate:

- 1.043 persoane salvate;

- 443 persoane evacuate;

- 24 bunuri evacuate;

- 1 degajare aluviuni.

 

Cadrul normativ actual care stabilește Jandarmeriei Române atribuții în cazul dezastrelor:

 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României;
 • Hotărârea de Guvern nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 121/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru intemperii și calamități;
 • Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.15/2005;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.