Ordine și Siguranță Publică

 

STRUCTURILE MOBILE din Jandarmeria Română sunt următoarele:

 1. Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
 2. Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei;
 3. Grupările de jandarmi mobile;
 4. Detaşamentele  mobile, în cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene;
 5. Plutoane şi grupe de supraveghere şi ordine publică.

 

STRUCTURILE MOBILE sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni: 

 • asigurarea ordinii publice la întruniri si manifestaţii (mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, actiuni de pichetare, promotionale, comerciale, activitati cultural - artistice, sportive, religioase, comemorative), care se desfasoara în locuri publice si care implica aglomerari de persoane;
 • interventia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburata prin orice fel de actiuni sau forte ce contravin legilor în vigoare;
 • interventia pentru combaterea manifestarilor de violenta între diferite grupuri turbulente sau pentru capturarea si neutralizarea infractorilor care folosesc arme de foc ori alte mijloace ce pun în pericol siguranta persoanei, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale;
 • urmarirea si prinderea evadatilor, dezertorilor si a altor persoane, despre care exista date, informatii sau indicii temeinice ca intentioneaza sa savârseasca, au savârsit infractiuni ori se sustrag masurii arestarii preventive, executarii pedepselor privative de libertate sau se opun executarii hotarârilor judecatoresti;
 • asigurarea ordinii publice în cooperare cu alte institutii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activitati la care participa înalti demnitari români si straini pe teritoriul României, în zona obiectivelor si locurilor de desfasurare a activitatilor;
 • supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservarii fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protectie a mediului, în comun cu alte institutii abilitate;
 • executarea de misiuni în sprijinul altor institutii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional cu caracter temporar;
 • limitarea si înlaturarea consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe ;
 • mentinerea ordinii publice în statiunile balneare / turistice si de pe litoral;
 • actiuni de combatere a fenomenului infractional în zona pietelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potential criminogen ridicat;
 • efectuarea unor acte procedurale, la solicitarea magistratilor si împreuna cu acestia;

 

Structurile montane ale Jandarmeriei Române - secţiile şi posturile de jandarmi montane - sunt forţe specializate, pregătite şi dotate, care exercită, în condiţiile legii, printre alte atribuţii ce îi revin, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale, participă la căutare şi salvarea – evacuarea persoanelor/turiştilor care se află în pericol în zona de responsabilitate.

Jandarmii montani pot fi solicitaţi să intervină în situaţii de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112 !

La nivelul Jandarmeriei Române structurile specializate destinate mentinerii ordinii publice în zona montana sunt repartizate pe teritoriul judeţelor, fiind constituite în secţii montane de ordine publică şi posturi montane de ordine publică.

IJJ Alba IJJ Argeş IJJ Bacău IJJ Bihor IJJ Bistriţa Năsăud IJJ Braşov IJJ Brăila
IJJ Buzău IJJ Cluj IJJ Covasna IJJ Caraş Severin IJJ Dâmboviţa IJJ Hunedoara IJJ Harghita
IJJ Maramureş IJJ Neamţ IJJ Prahova IJJ Sibiu IJJ Suceava IJJ Vâlcea IJJ Vrancea

Structurile de jandarmi montane sunt destinate pentru executarea următoarelor misiuni:

 1. Menţinerea ordinii publice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în zona de responsabilitate (staţiuni montane şi pe trasee din zona acestora);
 2. Menţinerea ordinii publice în zonele de agrement (pârtii de schi, bob, sanie, etc.), prin aplicarea măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 3. Prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional privind poluarea (fonică, a cursurilor de apă, a aerului, a solului, cu deşeuri etc.)
 4. Participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau în mod independent, pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor specifice şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic, piscicol natural şi a fondului silvic;
 5. Desfăşurarea de activităţi de informare, prevenţie şi educare în cadrul şcolilor, prin prezentarea unor teme cu specific de protecţie a mediului în zonele montane;
 6. Acordarea de sprijin autorităţilor, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice la nivel local, în zona de competenţă;
 7. Cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor cât şi a factorilor responsabili din zonă cu privire la starea drumurilor, starea  indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri sau avalanşe precum şi anunţarea din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente negative.
 8. Îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona montană.
 9. Sensibilizarea opiniei publice, prin mediatizarea unor acţiuni cu impact pozitiv în domeniul protecţiei mediului, prevenirii şi combaterii încălcărilor reglementărilor specifice zonei montane, a prevenirii producerii accidentelor în zona de competenţă.
 10. Asigurarea ordinii publice, independent sau în cooperare cu structurile mobile, la activităţile care se desfăşoară în locuri publice în zona montană din competenţă şi care implică aglomerări de persoane (concursuri, acţiuni promoţionale, spectacole, manifestări sportive, etc.);
 11. Asigurarea ordinii publice, în cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului, pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor din zona de competenţă;
 12. Intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin Sistemul Naţional Unic de Apel de Urgenţă „112”, direcţionate către structurile de jandarmi conform indexului de cooperare.
 13. Intervenţia pentru restabilirea ordinii publice în situaţia producerii unor conflicte de mică amploare (realizarea primului nivel de intervenţie);
 14. Căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană;
 15. Acordarea primului ajutor medical prin efectuarea unor acţiuni pentru salvarea vieţii persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană;
 16. Salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgenţelor;
 17. Conservarea şi protecţia urmelor şi indiciilor în cazul situaţiilor de urgenţă produse în mediul montan (accidente, avalanşe, alunecări de teren, incendii, revărsări ale cursurilor de apă, etc.);
 18. Executarea mandatelor de aducere în zona de competenţă;
 19. Asigurarea protecţie executorilor judecătoreşti pe timpul activităţilor de executare silită desfăşurate de aceştia;
 20. Efectuarea unor acte procedurale, la solicitarea magistraţilor şi/sau împreună cu aceştia.

 

 

 

Structurile teritoriale specifice zonei litoralului Marii Negre, Deltei Dunarii si statiunilor balneare/ turistice, sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni:

 • participarea pe baza planurilor de cooperare cu alte institutii la mentinerea ordinii publice pentru prevenirea si constatarea infractiunilor si contraventiilor în statiunile de pe litoralul Marii Negre, în Delta Dunarii, în statiuni balneare si în alte zone ce prezinta interes pentru fortele de ordine;
 • restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate în situatia producerii unor evenimente de o amploare si intensitate mica ;
 • asigurarea masurilor de ordine publica si de protectie a zonelor în care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situatii de urgenta;
 • participarea la limitarea si înlaturarea consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;
 • participarea la prevenirea si combaterea încalcarii prevederilor legale privind protectia mediului;
 • participarea la cautarea si salvarea persoanelor (turistilor) care se afla in pericol;
 • apararea vietii, integritatii corporale si libertatii persoanei, a proprietatii publice si private, a intereselor legitime ale cetatenilor, ale comunitatii si ale statului.

 

Structurile de acţiuni speciale, antiteroriste şi misiuni internaţionale sunt formate din:

 • Batalionul Antiterorist din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei Române;
 • 8 detaşamente de acţiuni speciale din cadrul Grupărilor mobile;
 • 41 plutoane de acţiuni speciale din cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene;
 • 2 detaşamente pentru misiuni internaţionale din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei Române;

 

Structurile de acţiuni speciale, antiteroriste şi misiuni internaţionale, sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni:

 1. pe plan intern
  • interventia antiterorista la obiectivele aflate în responsabilitatea Jandarmeriei Române;
  • participarea , împreuna cu alte institutii abilitate prin lege , la prevenirea si neutralizarea actelor teroriste pe teritoriul României;
  • interventia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace ce pot pune în pericol siguranta persoanelor, bunurilor si valorilor;
  • interventia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care ataca sau pun în pericol transporturile speciale;
  • participarea, la solicitarea magistratilor si împreuna cu acestia, la efectuarea unor acte procedurale;
  • interventia împotriva persoanelor care tulbura grav ordinea publica prin acte de violenta;
  • participarea la asigurarea protectiei transporturilor unor valori importante, arme, munitii, materiale explozive, stupefiante, substante toxice sau radioactive si a altor substante periculoase;
  • asigurarea protectiei unor persoane, obiective;
  • asigurarea ordinii publice în zona obiectivelor si locurilor unde se desfasoara activitati la care participa înalti demnitari români si straini;
  • participa la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe teritoriul tarii, în locurile de dispunere a unitatilor sau subunitatilor de jandarmi;
  • executa în cooperare cu alte forte abilitate a unor actiuni pentru descoperirea, capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare care actioneaza pe teritoriul national;
    
 2.  pe plan internaţional
  • Jandarmeria Română participa, in conditiile legii, la actiunile organizate in cadrul Asociatiei Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de catre organismele similare ale altor state si indeplineste misiuni de mentinere a pacii, potrivit angajamentelor internationale asumate de România;
  • Participa la misiuni în afara teritoriului national, cu efectivele si tehnica din dotare ori apartinând Organizatiei Natiunilor Unite, stabilita prin Memorandum de Întelegere, la activitati de instruire, la constituirea fortelor internationale destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul actiunilor de prevenire a conflictelor si gestionarii situatiilor de criza, de întarire - consiliere, asistenta, formare, control - a fortelor de ordine locale sau de substitutie a acestora în toate domeniile lor de activitate. 

 

Un element important îl constituie cooperarea forţelor care participă la executarea misiunilor de ordine publică.

Cooperarea se realizeaza la nivel intrainstitutional si interinstitutional si are ca obiectiv conjugarea efortului pentru prevenirea si combaterea actiunilor de destabilizare a ordinii publice cât si realizarea unui sprijin reciproc in lupta impotriva criminalitatii.

Participarea României la extinderea si perfectionarea colaborarii pe plan extern in domeniul ordinii publice este parte integranta a politicii externe a statului roman.

In acest sens vor fi dezvoltate relatiile cu institutii similare din strainatate pentru prevenirea si combaterea criminalitatii internationale.

 

 

Structurile de judiciar, criminalistica si evidenta contraventii sunt formate din:

 • Compartimentul judiciar, criminalistica si evidenta contraventii din cadrul Brigazii Speciale de Interventie "Vlad Tepes" a Jandarmeriei Române;
 • Compartimentul judiciar, criminalistica si evidenta contraventii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;
 • 8 compartimente de judiciar, criminalistica si evidenta contraventii din cadrul Gruparilor mobile;
 • 41 compartimente de judiciar, criminalistica si evidenta contraventii din cadrul Inspectoratelor de jandarmi judetene;

Structurile de judiciar, criminalistica si evidenta contraventii sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni si activitati :

 • participa la executarea misiunilor de ordine publica, paza si protectie institutionala, executate de structurile de jandarmi, desfasurând activitati concrete de constatare a crimelor si delictelor, identificare si prindere a autorilor, identificare a persoanelor vatamate, a martorilor si mijloacelor materiale de proba, întocmirea actelor premergatoare începerii urmaririi penale si predarea învinuitilor organelor abilitate pentru continuarea cercetarilor;
 • desfasoara activitati specifice pe linia cunoasterii situatiei operative , în zonele de competenta, prin obtinerea de date cu valoare operativa privind locurile si mediile frecventate de persoanele predispuse comiterii de fapte antisociale;
 • îndeplineste, în conditiile legii, toate atributiile ce rezulta din dispozitiile art.214 din Codul de procedura penala, cu ocazia constatarii infractiunilor descoperite pe timpul executarii misiunilor specifice;
 • efectueaza, în conditiile legii, controlul corporal preventiv si controlul bagajelor suspectului, întocmind în acest sens un proces-verbal;
 • procedeaza la protejarea si conservarea locului faptei, participa la efectuarea cercetarii la fata locului, în cazul evenimentelor comise în zona de responsabilitate;
 • executa documentarea criminalistica prin fotografiere si filmare a activitatii unor persoane care pregatesc ori au comis infractiuni sau contraventii de natura a tulbura ordinea de drept;
 • urmaresc recuperarea integrala a prejudiciului cauzat în urma infractiunilor constatate;
 • identificarea si cunoasterea temeinica a locurilor favorabile si mediilor pretabile identificarea si monitorizarea starilor conflictuale deosebite din zona de responsabilitate;
 • desfasoara activitati de pregatire antiinfractionala a populatiei si de propaganda juridica;
 • investigarea persoanelor depistate în timpul misiunilor specifice, cu privire la infractiunile comise si întocmirea actelor premergatoare necesare începerii urmaririi penale;
 • urmarirea modului de finalizare a dosarelor tuturor suspectilor predati politiei si parchetului;

 

Obligaţiile Jandarmeriei

Jandarmeria Româna este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Afacerilor Interne, care potrivit Legii 550/2004, art.19 (b) executa misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestarilor sportive care se desfasoara în spatiul public si care implica aglomerari de persoane, cu urmatoarele atributii :

 • asigurarea masurilor de ordine publica pe traseele de deplasare catre stadioane, sali si alte locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive;
 • asigurarea masurilor de ordine publica în zona stadioanelor, salilor de sport si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive, pâna la perimetrul zonei delimitate de portile unde se controleaza biletele de acces;
 • avizeaza masurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor în interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive;
 • stabileste împreuna cu organizatorii gradul de risc al manifestarii sportive;
 • restabileste ordinea publica grav tulburata în interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive, atunci când se produc acte de violenta între participanti si sunt puse în pericol viata si integritatea corporala ale spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau ale fortelor de ordine;
 • evacueaza spectatorii din locurile de desfasurare a competitiilor sportive, în situatia în care desfasurarea manifestarilor în conditii de siguranta nu mai este posibila si a fost solicitat sprijin în acest sens de catre organizatori;
 • evacueaza partial sau total spectatorii în situatia producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, tulburare grava a ordinii publice sau ca urmare a altor situatii care pun în pericol viata, integritatea corporala ori sanatatea spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau fortelor de ordine.
 • permite accesul suporterilor în incinta stadionului în ziua meciului, la o ora ce va fi stabilita de catre fortele de ordine iar defluirea acestora va avea loc imediat dupa terminarea întâlnirii;
 • pentru evitarea tulburarii ordinii publice si prevenirea incidentelor de orice natura, fortele de ordine vor însoti grupurile de suporteri pe tot parcursul deplasarii la stadion si la înapoiere si vor lua toate masurile legale ce se impun atunci când se constata tulburari ale ordinii publice;
 • în cazul în care pe stadion în afara acestuia sau pe mijloacele de transport, membrii grupurilor cu suporteri au încalcat ordinea publica, sau au provocat distrugeri de bunuri ori valori, Jandarmeria în afara masurilor legale ce se impun a fi luate, va informa F.R.F. si L.P.F. cât si cluburile pentru a lua si masuri administrative conform reglementarilor pr op rii si a protocoalelor întocmite în acest sens.

Asigurarea masurilor de ordine publica cu ocazia desfasurarii manifestarilor sportive are la baza prevederile CONVENTIEI EUROPENE, privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestatiilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la data de 19.08.1985, ratificata prin Legea nr. 53/1998.

Deasemenea, în baza DECIZIEI CONSILIULUI EUROPEI nr. 384 din 25.04.2002 privind securitatea cu ocazia meciurilor de fotbal care au caracter international si a aquis-ului comunitar, cap. 24 "Justitie si afaceri internationale", Jandarmeria Româna a infiintat in luna martie 2003 Punctul National de Informare in Fotbal

Conform art.2 din Decizia Consiliului Europei nr. 384 din 2002, "Punctul National de Informare în Fotbal este insarcinat cu coordonarea si facilitarea schimbului de informatii intre serviciile de politie cu ocazia meciurilor de fotbal cu caracter international [.]".