Organizarea Jandarmeriei

Inspectoratul General este unitatea centrală a Jandarmeriei Romane, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală, care planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea structurilor din subordine, asigură colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate.

Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit în această funcţie de ministrul afacerilor interne. 

Inspectorul general al Jandarmeriei Române este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de un prim-adjunct şi şef al statului major şi de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, de către ministrul afacerilor interne.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi este destinată planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei în municipiul Bucureşti.

Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române este subordonată nemijlocit Inspectoratului General şi are competenţă teritorială generală, destinată executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, asigurării protecţiei instituţiilor fundamentale ale statului şi neutralizării ameninţărilor grave la adresa acestora, independent sau în cooperare cu alte structuri ale M.A.I. şi cu ale celorlalte instituţii din sistemul de apărare şi securitate naţională.

Inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit Inspectoratului General şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ.

Inspectoratul de jandarmi judeţean are sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.

Gruparea de jandarmi mobilă funcţionează în subordinea Inspectoratului General, ca structură destinată organizării şi executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice şi de combatere a infracţionalităţii în zona de responsabilitate teritorială.

Instituţiile militare de învăţământ sunt structuri destinate formării continue, pregătirii şi specializării personalului Jandarmeriei Române.

Formarea şi pregătirea pentru prima funcţie, precum şi perfecţionarea pregătirii şi specializării ofiţerilor se realizează în Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, specialitatea Jandarmi, în Şcoala de Aplicaţie Mihai Viteazul sau în instituţii similare din ţară şi din străinătate, iar pentru străini, prin cursul internaţional de aplicaţii.

Formarea subofiţerilor se realizează în Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi.

Centrul de pregătire şi perfecţionare este o structură destinată pregătirii şi specializării categoriilor de personal, diferenţiat pe domenii de activitate.

Batalionul de jandarmi special este o unitate subordonată Brigăzii Speciale, destinată executării de misiuni specifice, de regulă, în zona de responsabilitate a acesteia.

Detaşamentul, compania, plutonul şi grupa de jandarmi sunt subunităţi organizate ca structuri militare pentru pregătire sau pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea nemijlocită a marilor unităţi sau unităţilor de jandarmi.

Unitatea specială de jandarmi este structura destinată să execute misiuni de pază sau de protecţie şi apărare a unor obiective, bunuri, valori de importanţă deosebită ori alte misiuni pe un anumit domeniu de competenţă al Jandarmeriei.

Bazele de logistica sunt structuri specializate destinate asigurarii aprovizionarii, depozitarii, conservarii si distribuirii bunurilor materiale, mentenantei armamentului si tehnicii specifice si contractarii de bunuri si servicii necesare Jandarmeriei.