Programe europene

Direcția Programe cu Finanțare Externă derulează şi/sau monitorizează proiecte sau componente ale acestora cu finanţare europeană de care beneficiază unităţile Jandarmeriei Române sau în care deţin calitatea de partener în proiect, printre care:

  • Programul Operațional Regional 2014-2020
  • Programul de Cooperare Teritorială Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020
  • Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020
  • Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
  • Programul HERCULE III
  • Fondul de securitate internă al UE – Poliţie