Rezultate misiuni executate

     Rezultatele structurilor de ordine publică din cadrul Jandarmeriei Române în luna decembrie 2019

     Situaţia centralizatoare pe genuri de misiuni executate de către structurile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice se prezintă după cum urmează:

 • 18.184 de patrule mixte (formate din poliţişti şi jandarmi) destinate menţinerii ordinii publice;
 • 18.343 de patrule de jandarmi destinate menţinerii ordinii publice;
 • 1.926 de misiuni de asigurare a ordinii publice;
 • 2.078 de misiuni de intervenţie;
 • 1.735 de misiuni executate în colaborare/cooperare cu alte instituţii.

       Situaţia grafică a principalelor categorii de misiuni executate în luna decembrie 2019, se prezintă astfel:

     În perioada de referință, cu ocazia executării misiunilor de ordine publică, au fost obținute următoarele rezultate:

 • 890 de infracțiuni constatate în cooperare cu Poliția Română și 894 de autori ai faptelor de natură penală depistați;
 • 644 de infracțiuni constatate în acțiuni ale Jandarmeriei și 694 de autori ai faptelor de natură penală depistați;
 • 9.353 de sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care 3.348 de avertismente scrise și 6.005 amenzi, în cuantum de 2.461.336 lei.

     Principalele activităţi pe linia misiunii de pază şi protecţie instituţională şi transporturi desfăşurate în decembrie 2019

Pe linia pazei şi protecţiei instituţionale, Jandarmeria Română a asigurat paza şi protecţia unui număr de 1.230 obiective cu un efectiv de 10.353 jandarmi.

La obiectivele aparţinând instanţelor judecătoreşti au fost coordonate şi asigurate misiuni de menţinere a ordinii interioare la un număr mediu zilnic de 324 săli de judecată, folosind un număr mediu de 450 jandarmi/zi.

Pe linia organizării şi executării misiunii de protecţie a localurilor misiunilor diplomatice, agenţiilor şi reprezentanţelor economice străine, sediilor unor organisme şi organizaţii internaţionale au fost executate un număr de 158 misiuni temporare pentru care au fost folosiţi un număr de 204 jandarmi. Totodată a fost asigurată şi ordinea publică în zonele de responsabilitate a obiectivelor. 

În timpul executării serviciului, structurile cu atribuții pe linia pazei și-au demonstrat eficiența și în ceea ce privește măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, atât de natură penală cât și contravențională, astfel:

 • au fost aplicate 14 amenzi (aplicația SURE nu generează valoarea amenzilor);
 • au fost constatate 2 infracțiuni cu 2 autori;
 • au fost legitimate 36 de persoane;
 • au fost controlate 12 autovehicule.

În ceea ce priveşte paza transporturilor, în perioada 01-31.12.2019 unităţile Jandarmeriei Române au asigurat paza la 2.270 transporturi, din care 710 transporturi de bunuri şi valori, 311 transporturi de produse speciale şi 1.249 transporturi de corespondenţă clasificată.

La aceste misiuni au participat 4.158 jandarmi, din care 1.350 jandarmi la paza transporturilor de bunuri şi valori, 761 jandarmi la paza transporturilor de produse speciale și 2.047 jandarmi au participat la asigurarea pazei corespondenţei clasificate.

Dispeceratul de monitorizare al transportului şi securităţii surselor radiologice de mare activitate a monitorizat activităţile desfăşurate la locaţiile unde se folosesc instalaţiile radiologice de mare activitate.

Au fost evaluate şi rezolvate de către personalul Dispeceratului de monitorizare un număr 1181 de evenimente. De asemenea au fost monitorizate, conform PS-IGJR-DPPI-09 privind monitorizarea și intervenția la obiectivele ANCOM, un număr de 22 obiective la care Jandarmerie Română asigură paza prin monitorizare și intervenție.

Totodată dispecerii de serviciu au monitorizate prin pagina de internet securizată - Viatrak, 1 transport de produse cu caracter special constând în materiale nucleare organizat și executat de IJJ Argeș,  precum și transporturile speciale și de valori în folosul BNR prin aplicația Radiomapper.

În timpul executării serviciului, structurile cu atribuții pe linia misiunii de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele petroliere, și-au demonstrat eficiența și în ceea ce privește măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, atât de natură penală cât și contravențională, astfel:

 • au fost constatate 16 infracţiuni fiind identificați 14 autori;
 • au fost aplicate  281  sancțiuni contravenţionale, din care 168  de amenzi, în valoare de 78.200 lei şi 113 avertismente;
 • au fost legitimate 367 de persoane;
 • au fost controlate 14 autovehicule;
 • s-a acționat pentru asigurarea măsurilor la 1 avarie tehnologică.

 De asemenea structurile de jandarmi care execută misiunea de pază, supraveghere și intervenție au intervenit la 6 scăderi de presiune semnalate de către beneficiar.

      Avizare analize de risc

      Îndeplinirea responsabilităților specifice Direcției Pază și Protecție Instituțională, presupune, printre altele, coordonarea procesului de evaluare a riscurilor la securitate fizică și, pe cale de consecință, avizarea Rapoartelor de analiză de risc elaborate în urma acestui proces.

      În acest context, în cadrul perioadei la care se raportează prezentul material, la nivelul DPPI au fost analizate și avizate 70 de rapoarte privind analiza de risc la securitate fizică a obiectivelor, transporturilor sau conductelor magistrale de transport produse petroliere din responsabilitatea Jandarmeriei Române, fiind acordate 60 de avize favorabile și 10 nefavorabile.

      Exerciții de intervenție

      Coordonarea modului de planificare, organizare și desfășurare a exercițiilor de intervenție la obiectivele, transporturile și conductele magistrale de transport produse petroliere din responsabilitatea Jandarmeriei Române, este o altă arie de expertiză a Direcției Pază și Protecție Instituțională, activitatea pe acest segment în luna decembrie 2019 totalizând 13 exerciții de intervenție, după cum urmează:

 • 11 exerciții la obiective;
 • 2 exerciții la transporturi.
 • 0 exercițiu conducte.